Protocol Sociale Media

Sociale media biedt de mogelijkheid om te laten zien dat we trots zijn op onze vereniging. Daarnaast kan het een positieve bijdrage leveren aan het imago van onze vereniging.

Het is belangrijk te weten dat je met berichten op sociale media (onbewust) het imago ook kunt schaden. Dkv Diosa vertrouwt erop dat de beheerders van sociale media accountants verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om richtlijnen te bieden.

Sociale media voor de vereniging

 • De sociale media kanalen van DKV DIOSA zijn de officiële website en Facebook. Deze mogen worden ingezet om informatie te delen met onze leden en andere geïnteresseerden. Verder wordt er door bestuur, TC, diverse teams en diverse commissies gebruik gemaakt van WhatsApp.
 • Het is niet toegestaan om vertrouwelijke en/of schadelijke informatie te publiceren.
 • Het is niet toegestaan negatieve wedstrijdverslagen te publiceren. De accountbeheerder kan deze wedstrijdverslagen weigeren te plaatsen/ zo nodig wijzigen.
 • Bij twijfel of de informatie juist is wordt dit eerst gecontroleerd bij de juiste persoon.
 • Als accountbeheerder is het belangrijk om bewust te zijn dat de gepubliceerde berichten voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van een bericht.
 • In geval een online discussie dreigt te ontsporen kan de accountbeheerder betreffende reacties verwijderen. In het uiterste geval kan ook de persoon worden verwijderd als volger van Dkv Diosa. Deze maatregel i.o.m. bestuur van Dkv Diosa.
 • De gebruikers van de sociale media zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op het internet.
 • Indien er foutieve berichten worden geplaatst, geef fouten toe en bied excuses aan wanneer nodig.
 • Spreek respectvol naar én over elkaar, over verenigingen, over scheidsrechters en over trainers.
 • Respecteer copyright. Gebruik geen logo's, beeldmateriaal of muziek zonder toestemming.
 • Controleer reacties van de volgers en zorg ervoor dat ze net zo correct en respectvol zijn als je eigen bijdrage.
 • Plaats geen dingen waardoor je zelf of onze vereniging in de verlegenheid kan worden gebracht.