Back to Top

Protocol Social media

Protocol Sociale Media

Sociale media biedt de mogelijkheid om te laten zien dat we trots zijn op onze vereniging. Daarnaast kan het een positieve bijdrage leveren aan het imago van onze vereniging.

Het is belangrijk te weten dat je met berichten op sociale media (onbewust) het imago ook kunt schaden. Dkv Diosa vertrouwt erop dat de beheerders van sociale media accountants verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om richtlijnen te bieden.

Lees meer: Protocol Social media

Diosa en een veilig sportklimaat

VV-DKV DIOSA & SJO DIOSA-Niftrik en een veilig sportklimaat

VV DIOSA, DKV DIOSA en SJO DIOSA-Niftrik , staan als verenigingen midden in de samenleving van de dorpen Balgoij, Nederasselt en Niftrik. Wij als bestuurders vinden het uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten binnen een veilig sportklimaat en bij de trainers, vrijwilligers en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.
Daarom hebben bestuurders de samenwerking gezocht om hiervoor een preventief beleid op te zetten.

Lees meer: Diosa en een veilig sportklimaat