Onze Technische Commissies (TC) voeren kennismakings- en evaluatiegesprekken met trainer/begeleider/vrijwilliger* in de sport.
*trainer/begeleider/medewerker/vrijwilliger worden verder omschreven als vrijwilliger!
 

Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we de volgende stappen:

We houden een kennismakingsgesprek;

We checken diverse referenties (indien dit mogelijk is, bijv. de vereniging(en) bellen waar de vrijwilliger vandaan komt);

We vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)aanbij aanname van de vrijwilliger en herhalen dit elke 3 jaar of indien omstandigheden daartoe aanleiding geven;

We maken de vrijwilliger bekend met de bij ons geldende gedragsregels.
 

Dit zijn de regels opgesteld door het NOC*NSF (zoals hierboven beschreven).